ELIMONT Přeštice

Rekonstrukce osvětlení v kulturním centru PřešticePři realizaci klademe důraz na kvalitu prováděných prací, kterou udržujeme neustálým zvyšováním odborných znalostí a kvalifikací našich pracovníků. Poskytujeme komplexní řešení zakázek od vypracování projektové dokumentace, přes vlastní realizaci, až po vyhotovení revizních zpráv a zkoušek potřebných k bezpečnému a spolehlivému provozu. Záruku na montážní práce poskytujeme dle dohody. Záruka na materiál a zařízení je poskytována dle údajů od výrobců.

 • montáže, opravy a údržba elektrických silnoproudých a slaboproudých zařízení včetně revizí a výpomocných prací v bytové i průmyslové výstavbě.
 • montáže hromosvodných zařízení vč. výchozích revizí
 • přípojky včetně revizní zprávy
 • měření a regulace
 • výroba elektrických rozvaděčů vč. atestů
 • montáže elektrických přípojek
 • montáže elektrického topení vč. dodávky topidel
 • opravy a montáže veřejného osvětlení
 • montáže vánočního osvětlení v Plzeňském kraji
 • montáže zabezpečovacího zařízení
 • práce s vysokozdvižnou plošinou NISSAN NS 16, 12
 • ostatní elektromontážní práce dle přání zákazníka

Mezi hlavní dodavatele materiálů patří firma Elfetex spol. s r.o. Plzeň, KV ELEKTRO a.s. Plzeň a další

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Vážení klienti společnosti ELIMONT, spol. s r.o.

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je ELIMONT, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1130, 334 01 Přeštice, IČ 46882553, registrovaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2578.

Jaké osobní údaje ELIMONT, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává?

ELIMONT, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

K jakým účelům ELIMONT, spol. s r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

ELIMONT, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho ELIMONT, spol. s r.o. údaje zpracovává?

ELIMONT, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let a jeden rok po zániku posledního smluvního vztahu s ELIMONT, spol. s r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje ELIMONT, spol. s r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s ELIMONT, spol. s r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů ELIMONT, spol. s r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů ELIMONT, spol. s r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem ELIMONT, spol. s r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a ELIMONT, spol. s r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu ELIMONT, spol. s r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

ELIMONT, spol. s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv ELIMONT, spol. s r.o.

ELIMONT, spol. s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám ELIMONT, spol. s r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro ELIMONT, spol. s r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží, zajištěním marketingových aktivit a IT služeb.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy ELIMONT, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit prostřednictvím zprávy na elimont@volny.cz.
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

 

  

 NOVÝ TELEFON: 

 777 900 811 

NISSPLOŠINA  AN NS 16

Pronájem výškové plošiny s obsluhou - dosah 16m.

O násDSCF8086[1].jpg

obr..jpg

PRACOVNÍ DOBA:

PO: 6,30-11 12-15,30 hod
ÚT:  6,30-11 12-15,30 hod
ST:  6,30-11 12-15,30 hod
ČT:  6,30-11 12-15,30 hod
PÁ: 6,30-11 12-15,30 hod

Elimont